Obsah - Stránky


Funkcia Obsahové stránky vám umožňuje pridať samostatné stránky s informáciami, ktoré považujete za dôležité na hlavnej webovej stránke. Môžete pridať informácie o donáške alebo o vašej reštaurácii.

 

 

VEZMITE PROSÍM NA VEDOMIE!

Všetky vami pridané stránky sa zobrazia na hornom paneli stránky ponuky.

Nemusíte sa obmedzovať na stránky preddefinované systémom. Môžete pridať ľubovoľný počet ďalších stránok, na ktorých môžete zákazníkom vysvetliť históriu svojej spoločnosti, predstaviť kuchárov alebo vysvetliť pravidlá aktuálnych akcií.

Ak chcete pridať novú stránku:

1) Prejdite do sekcie obsahu a vyberte stránky s obsahom

2) Kliknite na „Pridať stránku obsahu“ na karte generátora.

 

3) Potom len vyplňte všetky potrebné informácie vrátane názvu, odkazu a informácií, ktoré sa zobrazia na tejto stránke.

VÝSTRAHA!

Môžete definovať adresu, na ktorej sa bude táto stránka zobrazovať. Predpokladajme, že vaša doména je „restaurant-magnolia.com“; v uvedenom prípade sa webová stránka zobrazí na adrese restaurant-magnolia.com/about_us. Nezabudnite preto zadať parameter odkazu pre svoju obsahovú stránku.

To vám pomôže umiestniť a vytvoriť prirodzený SEO dosah.