Marketing - Zľavové kódy


Propagačné a zľavové kódy sú veľmi účinné marketingové nástroje, ktoré môžu zvýšiť váš predaj.

Náš systém umožňuje vytvárať propagačné kódy, ktoré môžete odovzdať klientom pri svojich marketingových alebo remarketingových aktivitách. Pri objednávaní niečoho môžu zákazníci použiť tieto kódy.

Po zadaní kódu dostanú zákazníci zľavu z podmienok, ktoré ste definovali pri vytváraní akcie. Zľavu si budú môcť pozrieť priamo v košíku.

Za účelom vytvorenia zľavového kódu:

1) Prejdite do sekcie marketingu

2) V zozname vyberte zľavové kódy

 Najskôr je potrebné určiť názov kódu a tiež zvoliť, či sa bude vzťahovať na celú objednávku alebo konkrétny jednotlivý produkt, pre ktorý máme akciu.

Potom by ste mali definovať, či môže zákazník váš kód použiť iba raz alebo opakovane a či má hornú hranicu pre prípad, že sa použije opakovane.

POZOR!

Každú akciu je možné vypočítať podľa množstva alebo percenta a aktivovať v závislosti od veľkosti objednávky.