Marketing - Partnerzy


Jednym z kluczowych elementów rozwoju sprzedaży w dostawie są promocje. Dzięki zestawowi narządzi partnerskich możesz zbudować sieć osób lub podmiotów, które mogą Ci przyprowadzić klienta. Przekaż link lub kod dla lokalnej korporacji taksówkarskiej czy też zakładu fryzjerskiego obiecując, że podzielisz się zyskiem:

Dzięki systemowi programu partnerskiego możesz włączyć w promocję twojej restauracji inne podmioty lub osoby. Dodając partnera generujesz mu specjalny link, który służy do zapraszania potencjalnych klientów.

Nasz system zlicza ilość przyprowadzonych klientów i wylicza prowizję od zrealizowanych zamówień, którą możesz wypłacić partnerowi

Dodając link partnerski możesz definiowac wartość prowizji od przyprowadzonego klienta a także czas obowiązujących ustaleń. Po wskazanym czasie prowizje nie zostaną naliczane

Funkcjonowanie systemu partnerskiego wbudowanego w platformę opiera się na śledzeniu ciasteczek użytkowników, którzy odwiedzili twoją stronę wykorzystując link partnera.

Każda oznaczona osoba ma ważność ciasteczka ustawionego na 90 dni. Jeżeli taka osoba w tym czasie dokona zamówienia informacja o tym zostaje przez system wykryta a prowizja naliczona:

UWAGA!

System nie realizuje wypłat klientom. Wypłaty muszą być dokonywane samodzielnie przez restauracje po ustaleniu sposobu z partnerem

Samo stworzenie linku w programie partnerskim nie jest jedynym wymaganym elementem do tego, aby uruchomić program partnerski. Program partnerski odwołuje się do pozycji w OFERCIE. A prowizja naliczana jest od zakupów konkretnych produktów

Aby aktywować produkty w programie partnerskim należy przy edycji produktów włączyć opcję programu partnerskiego poprzez ustawienie kwotowej prowizji naliczonej od sprzedaży konkretnej pozycji.

Ta opcja znajduje się przy edycji produktu. Wyłączenie naliczania w programie partnerskim następuje poprzez usunięcie wskazanej kwoty. W powyższym wypadku użytkownik, który doprowadzi do zakupienia tej pozycji otrzyma 15 zł w programie partnerskim

Jeżeli chcemy aby system naliczał np. 10% od całego koszyka w każdym z produktów należy ustawić kwotową wartość 10% ceny pojedynczego produktu.

W ten sposób możemy naliczać partnerowi prowizje od całego koszyka bez uwzględniania kosztów transportu.

Każdy produkt należy włączyć do programu partnerskiego w tym celu przy edycji/dodawaniu produktu na dole wybieramy opcję "Ustawienia programu partnerskiego":

W tej sekcji ustawiamy WARTOŚĆ pieniężną dla tego produktu w programie partnerskim. Ta opcja jest ściśle powiązana z utworzonymi linkami programu partnerskiego

 

Jeżeli ktoś używający linku przyprowadzi klienta, który zakupi ten akurat produkt, partnerowi naliczy się prowizja w wysokość 15 zł. Jeżeli pozostawisz te pole puste produkt będzie wyłączony z programu partnerskiego i żadna prowizja się nie naliczy