Produkty - Combos


Kombinacje mogą być przez Ciebie uważane za inteligentne dodatki. Ta funkcja umożliwia grupowanie dodatków według różnych kategorii. Na przykład, jeśli oferujesz różne sosy jako dodatki, możesz stworzyć Combo zwane sosami i umieścić tam wszystko.

Po pierwsze, musisz określić nazwę swojego Combo. Następnie możesz ograniczyć liczbę opcji, które może wybrać Twój klient. Na przykład można wybrać tylko 5 dodatków.

Wymuś wybranie opcji przełączonej na ograniczoną zmusi klienta do wybrania określonej liczby dodatków przed przejściem do kasy.

Następnie musisz określić opcje w swoim Combo. Pamiętaj, że jeśli pozostawisz pole ceny puste, Twoi klienci będą mogli wybrać ten dodatek za darmo.

Na koniec możesz otrzymać coś takiego. Tutaj używamy dwóch kombinacji jednocześnie