Klienci


Sekcja klientów jest bazą danych osób, które złożyły zamówienia w twojej restauracji. Klienci są generowani automatycznie po złożeniu każdego zamówienia. Możesz także dodawać klientów samodzielnie

Na liście klientów znajdują się podstawowe informacje dotyczące tego kiedy klient dołączył do Ciebie a także ile złożył zamówień i jaka była ich sumaryczna wartość. Dzięki czemu masz wiedzę na temat klientów, którzy wykazują się szczególną lojalnością w twoim kierunku.

Każdy klienta dodany w systemie może się logować do twojej restauracji gdzie ma dostęp do swoich danych a także listy zamówień obecnych i archiwalnych:

 

W jaki sposób tworzone są te konta? Na 3 sposoby:

  • Klient się rejestruje w twojej restauracji
  • Klient składa zamówienie a potem tworzy konto
  • Ty dodajesz klienta i jego dane

Rejestracja klienta w systemie:

Klient klika w górnym menu na twojej stronie ofertowej opcję Rejestracji i rejestruje konto podając Email i hasło

Rejestracja po złożeniu zamówienia:

Klient po złożeniu zamówienia zostaje przekierowany na kartę zamówienia gdzie ma możliwość ustawienia hasła do systemu:

 

Wystarczy, że kliknie „Ustaw hasło” i nada swoje hasło w prostym formularzu:

Klienci mają dostęp do swojego konta w dowolnym momencie a ty możesz czerpać korzyści z ich lojalności. Po zalogowaniu klient nie musi podawać za każdym razem danych dostawy, które sa pobierane z jego profilu

Automatyczne wykrywanie stałych klientów:

Twój system będzie automatycznie wykrywał obecnych klientów i kierował ich na swoje konto, jeśli je wcześniej zakładali. Jeżeli nie zakładali konta, ale składali zamówienie system umożliwi nadanie hasła