Ustawienia - Strona ofertowa


W tej sekcji dokonujesz ustawień swojej strony ofertowej, tej którą widzi klient. To tutaj masz wpływ na to jak ona wygląda.

Język strony:

Domyślnie ustawiony jest na język wybrany podczas rejestracji, ale możesz zmienić go tak aby serwować ofertę w języku tożsamym dla twojej lokalizacji. W przypadku Polski będzie to polska

Tytuł:

Tytuł strony, który pojawi się w nagłówku, nazwij stronę na przykład Oferta restauracji magnolia

Opis:

Krótki maksymalnie 300 znakowy opis twojej oferty, najlepiej oddający ducha twojej restauracji

Słowa kluczowe:

Słowa, którymi najlepiej opiszesz swoją ofertę, po przecinku

Favicon:

Avatar, który wyświetli się jako ikona twojego sklepu. Wprowadź ją w rozmiarze kwadratu najlepiej w rozdzielczości 1024x1024

Logotyp:

Ważny aspekt twojego biznesu, wprowadź logotyp restauracji. Musi być on w poziomym ujęciu, minimum 500x100 pixeli. Jeżeli będzie większy nie będzie to problemem, ważne jest zachowanie proporcji.

UWAGA!

Jeżeli nie wprowadzisz logotypu w miejscu jego będzie wyświetlała się nazwa restauracji

Link do strony głównej:

Jeżeli ta strona ofertowa nie jest główną stroną twojej restauracji tutaj możesz podać do niej link. Wtedy pojawi się na stronie przycisk powrotu do twojej strony

Włącz potwierdzenie zamówienia:

Włącz opcje potwierdzenie, jeżeli chcesz, aby każde zamówienie przyjęte do realizacji wymagało najpierw twojego ręcznego potwierdzenia