Zamówienia


W zakładce zamówienia znajdziesz informacje o wszystkich spływających zamówieniach z twojej strony ofertowej. Masz też możliwość ręcznego dodania zamówienia, jeżeli klient do Ciebie dzwoni telefonicznie, zamawia poprzez chat lub maila\

Lista zamówień zawiera niezbędne informacje do ich procesowania. Aby obejrzeć konkretne zamówienie należy kliknąć opcję „szczegóły” aby zobaczyć co klient zamówił.

Status zamówień

Status zamówienia określa stan jego realizacji. Każde nowe zamówienie, które przychodzi z systemu ma status „Nowe”. Każde kolejne zmiany statusów zależą od Ciebie i twoich pracowników

UWAGA!

Zmiany statusów skutkują wysłaniem stosownej informacji do klienta. Otrzyma on powiadomienie o zmianie statusu i realizacji zamówienia

Wszystkie te statusy są czysto informacyjne i pozwalają Ci procesować zamówienia i mieć nad nimi kontrolę.

Status płatności

Status płatności określa to czy zamówienie zostało opłacone czy nie jest zależne od tego jaką opcję płatności wybrał klient

Aby zobaczyć co wybrał konkretnie klient (szczegółowo) należy to sprawdzić na karcie szczegółów zamówienia:

Kanały płatności można zmieniać, jeżeli klient wybrał na przykład Paylane ale z jakiejś przyczyn zdecydował się zapłacić gotówką można mu przestawić sposób płatności na inny kanał

UWAGA!

W przypadku kanałów płatności automatycznej takiej jak PayLane statusy te są zmieniane AUTOMATYCZNIE po uzyskaniu przez system płatności informacji o zmianie statusu na pozytywny (lub odrzucony). Jeżeli zamówienie z wybraną płatnością elektroniczną nie ma zmienionego statusu na opłacony oznacza to, że potwierdzenie płatności jeszcze nie przyszło

Dostawca

Ta opcja służy do definiowania kto dostarczy nasze zamówienie. Pozwala na wybranie wcześniej zdefiniowanego dostawcy.

Jeżeli dostawcy nie ma należy kliknąć przycisk „Dodaj dostawcę”

Dodając dostawcę podajemy dane dostawcy, które są niezbędne w procesie realizacji przez niego zamówienia. W momencie, kiedy dany dostawca zostanie przypisany do zamówienia otrzymuje EMAIL (i SMS jeśli integracja z kanałem NEXMO jest aktywna) o tym, że zamówienie zostało przypisane do niego:

 

Dostawca otrzymuje nowe zadanie. W mailu ma informacje o miejscu zamówienia a także telefon do klienta. Może podejrzeć zamówienie, aby sprawdzić jego szczegóły. Jeżeli dostarczył bez problemowo zamówienie może zmienić status dostawy klikając w mailu prosty przycisk… w ten sposób będziesz miał pełną kontrolę nad dostawami Klient po przypisaniu dostawcy także otrzymuje mail lub sms o zbliżonej do poniższej treści:

 

UWAGA!

Wskazany wyżej czas dostawy jest czysto orientacyjny, ma na celu uspokojenie klienta. Czas wyświetlany tutaj jest konfigurowany w ustawieniach systemowych.