Dodávka - Oblasti


Pokud jste definovali svou doručovací strategii jako „různé ceny podle lokality“ a rozhodli jste se, že chcete použít oblasti, musíte přidat zóny. Nejprve změňte strategii umístění na „Oblasti“

Když to uděláte, můžete začít přidávat zóny. Nejprve musíte vybrat, jak je chcete definovat. Zde máte dvě možnosti: přidat kruh rozsahu, přidat obdélník rozsahu.

Když na něj kliknete, můžete vybrat oblast provozu:

Můžete přidat libovolný počet zón, zóny se mohou navzájem překrývat. Zde je třeba si pamatovat několik důležitých věcí:

  • Systém zkontroluje, zda je adresa zadaná klientem pokryta vaší zónou
  • Pokud je adresa klienta spojena s více než jednou zónou, systém vybere nejlepší cenu pro klienta
  • Zóny nejsou spojeny s žádným primárním umístěním. V různých městech můžete mít dokonce různé zóny


Pokud vyberete oblasti, kontrola systému se změní. Lidé uvidí na titulní stránce něco takového:

Když si vyberou možnost doručení, systém je požádá o umístění, aby zkontroloval, zda je pokryto jednou ze zón