Produkty - Kombinace


Kombinace můžete považovat za chytré doplňky. Tato funkce vám umožní seskupit doplňky podle různých kategorií. Pokud například nabízíte různé omáčky jako doplňky, můžete vytvořit kombinaci s názvem omáčky a dát tam vše.

Nejprve musíte zadat název vaší kombinace. Pak můžete omezit počet možností, které může váš klient zvolit. Například lze vybrat pouze 5 doplňků.

Možnost Vynutit výběr přepnuta na omezenou vynutí klienta, aby si vybral konkrétní počet doplňků, než bude pokračovat v placení.

Poté musíte určit možnosti uvnitř vaší kombinace. Mějte prosím na paměti, že pokud ponecháte cenové pole prázdné, vaši klienti si budou moci vybrat tento doplněk zdarma.

Na konci můžete něco takového obdržet. Zde používáme dvě kombinace současně