Dodávka


Pro konfiguraci dodávky:

1) Přejděte na obecná nastavení

2) Vyberte doručení ze seznamu

Nastavení dodávky je důležitým prvkem objednávkového systému. Samozřejmě si můžete ponechat nejjednodušší způsob doručení. Pokud však chcete mít komplexní systém, věnujte chvíli konfiguraci těchto nastavení.

Máte na výběr ze tří typů doručení:

  • Žádné náklady na doručení (známé)
  • Jedna cena za každou objednávku
  • Různé ceny za doručení

Jedna cena za každou objednávku:

  1. Pokud zvolíte tuto možnost, situace je velmi jednoduchá. Cena dopravy bude připočtena ke každé objednávce; tato cena bude vždy stejná pro každou objednávku bez ohledu na umístění ve vašem městě.

  2. U objednávek správné hodnoty můžete také nastavit bezplatné doručení. Zde zadejte pouze celkovou hodnotu objednávky potřebnou pro doručení zdarma. Jakmile bude dosaženo, náklady na doručení nebudou účtovány.

Různé ceny dopravy:

Když vyberete různé ceny, můžete pracovat s PSČ, městy nebo oblastmi a vybrat strategii:

Pokud chcete vidět, jak oblasti fungují, přejděte do jiné části této wiki

VAROVÁNÍ!

Pokud zvolíte tuto možnost, systém vám neumožní zadat objednávku na oblasti, které nejsou zadány v systému, pokud neaktivujete možnost doručení pro jiná umístění