Användare


Du kan bjuda in dina kollegor till beställningssystemet. Så de kan hjälpa dig att hantera inkommande beställningar och själva systemet.

Allt du behöver göra är att gå till användarens avsnitt och ange deras e-postadress och namn. De kommer att få en lämplig e-postinbjudan där de kan registrera sig i systemet.

Användare som bjudits in till systemet av dig får följande behörigheter:

  • Tillgång till styrelsen
  • Tillgång till beställningar
  • Tillgång till erbjudandet
  • Tillgång till kunder

VÄNLIGEN NOTERA!

Den inbjudna användaren behandlas som en anställd. De kommer inte att ha tillgång till några inställningar och lagra styrsystem. Du kan radera en användare när som helst. Systemet håller också ett register över användarnas beteende.