Produkter - Förslag


Föreslagna produkter är ett annat mycket användbart verktyg som låter dig öka slutvärdet för hela korgen.

Här definieras vilka ytterligare produkter som föreslås för köp på produktkortet här:

På detta sätt kan du föreslå kunder vad de ska beställa för ett visst menyalternativ. Perfekt för pizzor, pålägg och drycker samt andra typer av L, XL, XXL beställning.

 

Så här lägger du till en föreslagen produkt:

1) Redigera existerande produkt eller skapa en ny

2) På motsvarande flik anger du helt enkelt föreslagna produkter för den du konfigurerar.

Du har också några andra alternativ för föreslagna produkter. Systemet kan lägga till dem automatiskt utan att du väljer dem manuellt. Gå till inställningar -> sida och slå på den:

VARNING!

Om du gjorde det kommer de 3 mest populära föremålen att läggas till som föreslagna produkter