Inställningar - Domäner


Detta avsnitt kommer att lära dig hur du konfigurerar adressen där din erbjudande sida kommer att finnas - en domän. Varje sida som genereras i vårt system finns vanligtvis under en intern domän. Du kan dock välja din egen domän på din erbjudande-sida, och bara då kan du använda den (tills du tar bort den och någon annan använder den).

Din erbjudande sida kan nås på följande sätt:

  • På den interna domänen (t.ex. pizzadipasta.ord.to)
  • På din underdomän (t.ex. order.pizzadipasta.com)
  • En helt ny domän {t.ex.: pizzadipasta.com)

För att konfigurera din domän, gå till allmänna inställningar --- >>> domäner

  1. Här anger du namnet på din interna underdomän. Du hittar din webbplats på denna adress.
  2. Här kan du ange din nya domän eller underdomän. Systemet visar var du ska vidarebefordra det. Du eller din tekniska expert bör ställa in IN A-posten i stället för var du registrerade domänen.
  3. Här kan du ställa in vilken domän som ska vara din primära domän. Ditt erbjudande kommer att finnas tillgängligt under denna domän och alla andra domäner kommer att rikta det.