Marknadsföring - Dotterbolag


Kampanjer är en av de viktigaste delarna av försäljningsutvecklingen i leveransen. Med en uppsättning anslutningsverktyg, som tillhandahålls av vårt system, kan du bygga ett nätverk av människor eller enheter som kan ge dig en kund. Ge en länk eller kod till ett lokalt taxibolag eller frisör som lovar att dela vinsten om de tar med dig en ny kund:

För att konfigurera affiliate-marknadsföring:

1) Gå till marknadsföringsavsnittet

2) Välj medlemsförbund från listan

Tack vare affiliate-programsystemet kan du involvera andra enheter i marknadsföringen av din restaurang. Genom att lägga till en partner skapar du en unik länk som används för att bjuda in potentiella kunder.

 

Vårt system räknar antalet kunder som överförs av din partner och beräknar provisionen på slutförda beställningar som du kan betala till honom.

UPPMÄRKSAMHET!

Genom att lägga till en partnerlänk kan du manuellt definiera provisionens värde från den förda kunden samt tidpunkten för gällande arrangemang. Efter angiven tid debiteras inte provision.

 

ANVÄNDIGT ATT VETA!

Funktionen för det partnersystem som är inbäddat i plattformen baseras på spårning av cookies från användare som besökte din webbplats med hjälp av partnerlänken.

Varje taggad person har en cookie som är giltig i 90 dagar. Om en sådan person gör en beställning vid den tiden upptäcks information om det av systemet och provisionen debiteras:

VARNING!

Systemet i sig gör inte betalningar till kunder. Betalningar måste göras av restaurangerna själva efter att ha kommit överens om metoden med partnern.

Skapandet av en hyperlänk i affiliate-programmet är inte det enda som krävs för att starta ett affiliate-program. Partnerprogrammet hänvisar till positionen i ERBJUDANDET. Och provisionen beräknas på inköp av specifika produkter.

För att aktivera produkter i affiliate-programmet:

1) Aktivera alternativet för affiliate-program när du redigerar produkter

2) Ställ in beloppet för debiteringen.

VARNING!

I ovanstående fall får användaren som köper den här artikeln 15 EUR i affiliate-programmet.

Om du vill att systemet ska ladda t.ex. 10% från hela korgen i varje produkt, ska vi ställa in beloppet på 10% av priset för en enskild produkt.

På detta sätt kan vi ta ut partneruppdrag på hela korgen utan att ta med transportkostnader.