Leverans


För att konfigurera leverans:

1) Gå till de allmänna inställningarna

2) Välj leverans från listan

Leveransinställningar är ett viktigt inslag i beställningssystemet. Naturligtvis kan du behålla den enklaste leveransformen. Men om du vill ha ett omfattande system, ta en stund att konfigurera dessa inställningar.

Du har tre typer av leveranser att välja mellan:

  • Inga leveranskostnader (känd)
  • Ett pris för varje beställning
  • Olika leveranspriser

Ett pris för varje beställning:

  1. Om du väljer det här alternativet är situationen mycket enkel. Transportpriset läggs till varje beställning; detta pris kommer alltid att vara detsamma för varje beställning oavsett plats i din stad.
  2. Du kan också ställa in gratis leverans för beställningar av rätt värde. Ange bara det totala värdet av beställningen som behövs för en gratis leverans här. När detta har uppnåtts debiteras inte leveranskostnaden.

Olika leveranspriser:

När du väljer olika priser kan du arbeta med postnummer, städer eller områden för att göra det för att välja din strategi:

Om du vill se hur områdena fungerar går du till ett annat avsnitt i denna wiki

VARNING!

Om du väljer det här alternativet tillåter systemet inte att du gör en beställning för områden som inte anges i systemet, såvida du inte aktiverar leveransalternativet för andra platser