Приложение: Продукти


След като щракнете върху раздела Продукти в главното меню, ще можете да видите списъка с всички продукти, които понастоящем се предлагат във вашия ресторант. От този прозорец можете временно да деактивирате продажбата на продукт.

Моля, имайте предвид, че клиентите ви няма да могат да поръчват деактивирани продукти, докато не включите отново тази опция.