Доставка - Таблица


В раздела за доставка можете също да активирате доставката директно до масата във вашия ресторант.

Когато поръчките за маса са разрешени, хората могат да поръчват храна от масата. Те ще имат възможност да изберат доставка на маса:

ВНИМАНИЕ!

Когато хората изберат опция за таблица, ще трябва да предоставят номер на таблица в следващата стъпка:

ВНИМАНИЕ!

В следващата стъпка клиентът просто избира начин на плащане. Накрая вашият клиент ще получи уникален QR код и код за вземане, който може да бъде използван както от клиента, така и от сервитьора за попълване на поръчката: