Доставка - Зони


Ако сте определили стратегията си за доставка като "различни цени в зависимост от местоположението" и сте решили, че искате да използвате зони, трябва да добавите зони. Първо, променете стратегията за местоположение на „Области“

Когато направите това, можете да започнете да добавяте зони. Първо, трябва да изберете как искате да ги дефинирате. Тук имате две възможности: добавете кръг от обхват, добавете правоъгълник от обхват.

Когато щракнете върху него, можете да изберете областта на действие:

Можете да добавите толкова зони, колкото искате, зоните могат да се покриват една друга. Тук има няколко важни неща, които трябва да запомните:

  • Системата ще провери дали адресът, предоставен от клиента, е покрит от вашата зона
  • Ако адресът на клиента е свързан с повече от една зона, системата ще избере най-добрата цена за клиент
  • Зоните не са свързани с нито едно основно място. Можете дори да имате различни зони в различни градове

Ако изберете области, системата за проверка ще бъде променена. Хората ще видят на първа страница нещо подобно:

Когато изберат опция за доставка, системата ще ги попита за местоположение, за да провери дали е покрито с една от зоните: