Настройки - Фирмен профил


В този раздел можете да попълните информация за вашата компания. Това е много важна стъпка, тъй като фирмените данни ще се използват за издаване на сметки, генериране на поръчки и др. Тези данни са необходими, за да се осигурят услуги за доставка на храни от висок клас.

За да промените тази информация:

1) Отворете настройките на вашия профил

2) Попълнете цялата информация за вашата компания