Приложение: Поръчки - карта


Когато клиент посочи адрес за доставка за поръчка, той се появява на интерактивната карта.

Можете да получите достъп до него, като щракнете върху Показване на поръчки на бутона на картата в главното меню или директно от списъка с поръчки.

На тази карта можете да видите страхотно графично представяне на всички ваши текущи поръчки.

От тази карта можете:

1. Получете достъп до информация за поръчка

2. Изградете маршрут на Google Maps

Тази функция ще бъде особено полезна за вашите момчета за доставка!

ВНИМАНИЕ!

Когато промените състоянието на поръчката на Изпълнена, тя изчезва от картата.