Доставка - За внос


Нашата система обхваща всички видове възможности за доставка, включително поръчки за вземане. За да активирате поръчките за взимане, включете го в раздела за доставка

Ако искате да работите САМО за пикапи без опции за доставка, изберете това:

Ако го направите, хората ще правят поръчки САМО за пикапи. Но да предположим, че покривате и двете възможности за доставка. Когато активирате вземането, клиентът, когато прави поръчка, ще трябва да избере опцията:

ВНИМАНИЕ!

Хората могат да изберат датата при вземане, като изберат ASAP или друга дата. Това е строго свързано с работното ви време, времето за реализация и времето за доставка. В случай на поръчки за взимане, времето за доставка е време за подготовка. Системата ще предотврати извършването на поръчка без време за подготовка или за датите и часовете, когато не работите. Когато изберете опцията за вземане, клиентът ще трябва да предостави проста информация:

Тогава обикновено клиентът трябва да избере опция за плащане. В края на поръчката клиентът получава потвърждение с QR код и код за взимане.

ВНИМАНИЕ!

Можете да използвате този код с нашето мобилно приложение, за да сканирате и да намерите поръчката в системата.