Приложение: Поръчки - подробности


    

За да видите подробна информация за конкретна поръчка, просто кликнете върху нея.

В отворения прозорец можете:

1. Променете начина на плащане

2. Променете времето за доставка

3. Променете състоянието на поръчката

4. Отпечатайте потвърждение на PDF

5. Обадете се директно на клиента.

БЪДЕТЕ НА СЪЗНАНИЕ!

Също така може да се наложи да промените времето за доставка или състоянието на плащане. Можете лесно да направите това, като щракнете върху съответния раздел - време или състояние на плащане в зависимост от това, което искате да промените.