Поръчки - Печат


Системата Ord ви позволява да отпечатате резюме на поръчка. Това помага да се управлява процесът на подготовка и доставка на поръчките. Можете да отпечатате резюме на поръчка от картата за поръчка или от мобилното приложение

Можете да отпечатате два вида документи:

Резюмето на поръчката е резюме на една страница с цялата важна информация за поръчката

 

Ако имате нужда от нещо по-сложно, можете да отпечатате ваучера за поръчка. Ваучерът за поръчка се използва най-вече в кухнята, но може да се използва и като стикер към кутията, когато използвате взимане или доставка на маса.