Продукти


В раздела продукти ще намерите списък на всички продукти, които предлагате. Тук можете да добавите колкото искате продукти.

  1. Активен раздел - Добавяне на продукт - с този бутон добавяте нов продукт.
  2. Архив - Тук имате достъп до архивирани продукти. Архивираните продукти са всички онези продукти, които сте премахнали от основната оферта. Те остават в базата данни, наред с други, поради поръчки, свързани с тях. Архивираните продукти могат да бъдат върнати по всяко време обратно към основната оферта.

Следващите 3 колони в таблицата с продукти заслужават да бъдат обяснени малко по-нататък:

  • На склад - Ако ограничите продажбата на даден продукт, тук се появява число, указващо колко продукти все още са на разположение за продажба (например можете да имате ограничена серия салата с бял трюфел и не можете да продавате повече от 100 броя ; за това е).
  • Продадено - Информация за това колко продукта са продадени като цяло.
  • Позиция - Този индекс влияе върху реда, в който продуктите се показват на главната страница. Колкото по-голям е броят, толкова по-висок е продуктът, който се показва във всички списъци.

МОЛЯ ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ!

Можете да изтриете продукт по всяко време. Изтритият продукт обаче не изтрива свързани поръчки в миналото. Тези продукти няма да бъдат активни повече и ще се преместят автоматично в архива. Те не са налични в текущата продажба, но вие имате представа за тяхната история.

След влизане в раздела категории имате достъп до създадения списък с категории. Тези категории се показват като раздели на страницата ви с оферти.

Категориите могат свободно да се добавят, редактират и модифицират. Не е нужно да променяте нищо в продуктите. Добавената категория ще се вижда в раздела за добавяне или редактиране на продукт.